LACCS-programma in de praktijk

MBO'ers

Deze cursus is vol. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

volgeboekt
volgeboekt
Een 11-daagse opleiding voor onderwijsondersteuners en begeleiders van kinderen en volwassenen met EVMB. Tijdens de lesdagen gaan we praktisch en ervaringsgericht in op het ontwikkelingsdenken, de LACCS-waarden en de LACCS-gebieden. Je leert de EVMB-doelgroep beter kennen en begrijpen. Je leert werken met het LACCS-programma, op basis waarvan je keuzes maakt in bijvoorbeeld activiteiten en lesrooster. Je leert op basis hiervan zinvolle en haalbare activiteiten en lessen op te stellen en uit te voeren.

Omschrijving

Deze opleiding is voor onderwijsondersteuners en begeleiders die werken met kinderen en volwassenen met EVMB. Onderwijs en zorg voor mensen met EVMB is complex. Ze leren langzaam, onderwijs- en behandeldoelen moeten daarop worden aangepast. Ook brengt het ontwikkelingsniveau vragen met zich mee: wat begrijpt iemand wel/niet (bijvoorbeeld van instructies) en wat zijn realistische verwachtingen? 

Iemand met EVMB is sterk afhankelijk van anderen. Leren/ontwikkelen gaat niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend. Bestaande (onderwijs-)methoden en technieken zijn vaak niet passend. Het benutten van het leerpotentieel van mensen met EVMB vraagt een specifieke manier van kijken en handelen. Het moet bijdragen aan een goed leven. 'Moeilijk verstaanbaar gedrag' speelt vaker een rol. Wat wil iemand zeggen met zijn gegil? Waarom wil hij niet meer eten?

In deze opleiding staat het werken met het LACCS-programma centraal.

Doel  
  • Je leert de EVMB-doelgroep beter kennen en begrijpen (niveau, wijze van informatieverwerking, impact van de bijkomende problemen). Je leert dit aan de hand van het ontwikkelingsdenken en de LACCS-gebieden.
  • Je leert werken met het LACCS-programma, op basis waarvan je keuzes maakt in bijvoorbeeld activiteiten en lesrooster.
  • Je leert op basis hiervan zinvolle en haalbare activiteiten en lessen op te stellen en uit te voeren.
Voor wie 

Onderwijsondersteuners (klassenassistenten), (activiteiten) begeleiders, werkzaam met kinderen of volwassenen met EVMB.

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze 11-daagse opleiding werken we in blokken. Lesdagen worden afgewisseld met praktijkdagen. Op de lesdagen gaan we praktisch en ervaringsgericht in op de onderdelen van het LACCS-programma: ontwikkelingsdenken, LACCS-waarden en LACCS-gebieden. Tijdens de praktijkdagen werk je concrete opdrachten uit, je kunt die meteen toepassen in de praktijk. Ook coachen we op 'LACCS kijken' en werken met video-opnamen van cliënten en deelnemers. Tijdens de praktijkdagen zijn twee coaches aanwezig en werken we in kleine (intervisie) groepen.

De eerste twee dagen gaan we in op de LACCS-waarden en het ontwikkelingsdenken. In de praktijkdag die hierop volgt, brengt je het geleerde verder in de praktijk. Je leert, met hulp van videobeelden, een analyse te maken. Hierdoor krijg je inzicht in het ontwikkelingsniveau van je cliënt. 

In de vierde en vijfde dag staan contact en communicatie centraal. Daarna volgt weer een praktijkdag, waarin je wordt gecoacht op je eigen contactvaardigheden.

Dag zeven gaat over alertheid en Informatieverwerking. Je brengt de theorie meteen in de praktijk met allerlei oefeningen. De achtste dag over stimulering wordt gevolgd door een praktijkdag waarin muziek en bewegen centraal staan.

De tiende dag staat in het teken van 'werken met het LACCS-programma'. Welke keuzes maak jij elke dag, en op basis waarvan? Wat moet en kan je zelf anders organiseren in je dagelijks werk, zodat je meer 'LACCS' kunt werken? Waar kun jij zelf het verschil maken in de ondersteuning van je cliënten?

Op de laatste dag presenteer je, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, wat je geleerd hebt.  

Werkvormen en opdrachten  

De opleiding vraagt een actieve houding van jou als cursist. Van belang is dat je steeds het geleerde gaat toepassen in de praktijk. We bespreken videobeelden van cliënten van jou en de andere cursisten zelf. Je bent daarbij zelf ook onderwerp van gesprek! We besteden aandacht aan het maken van programma's en het bedenken van activiteiten of lessen. Tussen de verschillende cursusdagen in krijg je 'doe-opdrachten'. Aan het einde van de opleiding houd je een presentatie. In de opleiding ligt de nadruk ligt op doen en het praktische bedenken.

Studiebelasting

Lesdagen: 66 uur (11 dagen van 6 uur).

Daarnaast ongeveer 2 uur belasting per lesdag (maken video-opnamen, literatuur bestuderen, doen van opdrachten en voorbereiden presentatie).

Literatuur

Boek 'Koffie met een koekje', zelf tijdig aanschaffen via de webshop

Certificering 

Cursisten ontvangen een certificaat bij voldoende deelname (maximaal 1 dag gemist) en wanneer de casuspresentatie als voldoende is beoordeeld door de docenten. De (eind)presentatie dient als toetsing van de lesstof.

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Docenten

Daphne Krijgsheld, Kirsten Munsterman, Peter Algra

Data

Dinsdag 12 februari 2019, 10:00 - 16:30 uur.

Prijs per persoon

€ 2.850,00, vrij van BTW, inclusief koffie, thee en lunch.

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
MBO'ers
Startdatum
12 februari 2019
Einddatum
17 december 2019
Plaats
Zwolle
Prijs per persoon
€ 2.850,00
volgeboekt