Post-hbo: Ondersteuning en onderwijs aan kinderen en volwassenen met EVMB (adhv het LACCS-programma)

Persoonlijk begeleiders, leerkrachten en andere hbo-geschoolden

Als begeleider in de zorg of als leerkracht op een school heb je specifieke expertise en competenties nodig om kinderen en volwassen met EMB goed te ondersteunen. De reguliere (hbo) opleidingen voor begeleiders en leerkrachten besteden hier niet of nauwelijks aandacht aan. Met deze opleiding (20 dagen) bereik je de benodigde verdieping en ontwikkel je praktische vaardigheden. We doen dit aan de hand van het LACCS-programma. Wij verzorgen deze training al jaren in samenwerking met PAO.

 
Omschrijving

Voor zorg en onderwijs aan cliënten/leerlingen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking heb je als leerkracht/zorgprofessional specifieke expertise en competenties nodig. In reguliere hbo-opleidingen komt deze doelgroep niet of nauwelijks aan bod. Tijdens deze post-hbo opleiding voor leerkrachten en zorgprofessionals van mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking krijg je de benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het goede leven van de clienten en leerlingen waarmee je werkt. 

Tijdens deze opleiding wordt het LACCS-programma als kapstok gebruikt. In de zorg en het onderwijs voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking streeft het LACCS-programma naar een 'Goed Leven'. In de praktijk geven we dit handen en voeten door het werken vanuit het LACCS-huis. De kamers in het LACCS-huis zijn: Ontwikkelingsdenken, LACCS-waarden en LACCS-gebieden. In het dak zit methodisch werken. Tijdens de opleiding nemen we je mee door alle kamers en het dak van het LACCS-huis, waardoor je een LACCS-begeleider of -leerkracht wordt!

Voor het volgen van deze opleiding waarin het LACCS-programma centraal staat, maakt het niet uit of jouw organisatie wel of niet met het LACCS-programma werkt. Het is de kapstok waar de opleiding aan hangt. Na iedere lesdag kan jij weer het verschil maken!

Doel

Na afloop van deze opleiding:

  • Heb je een brede visie op een goed leven voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking;
  • Ken je alle onderdelen van het LACCS-programma;
  • Ken je de samenhang tussen alle onderdelen van het LACCS-programma;
  • Kun je de onderdelen van het LACCS-programma toepassen in je dagelijkse praktijk;
  • Kun je vanuit de LACCS-visie keuzes maken bij dilemma's die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt; 
  • Weet je hoe je samen (met je team en verwanten) LACCS kunt zijn.
  • Kortom: je wordt opgeleid tot super LACCS-begeleider/leerkracht!
Voor wie

Leerkrachten die onderwijs geven aan leerlingen met EVMB.

Begeleiders (zorgcoördinatoren of persoonlijk begeleiders) die werken in de zorg.

Hbo werk- en denkniveau.

Inhoud van de opleiding 

De opleiding bestaat uit 20 dagen die zijn verdeeld over 3 blokken. 'Basis LACCS' is het eerste blok, waarin de onderwerpen Goed Leven, LACCS-waarden, Ontwikkelingsdenken, Communicatie en Contact centraal staan. Dat blok volgen we op met het blok 'Het vervolg'. In het tweede blok behandelen we de LACCS-gebieden Alertheid, Lichamelijk Welzijn en Stimulerende tijdsbesteding. We sluiten de opleiding af met blok 3 'Samen LACCS'. Daarin besteden we aandacht aan het samen komen tot doelen, samenwerken binnen teams, samenwerken met ouders en verwanten, zorg- en ondersteuningsplannen en verLACCSen. 

Werkvormen en opdrachten

Je krijgt op een interactieve manier kennis aangeboden en de kaders aangereikt. In de tussenliggende perioden werk je steeds aan een aantal toepassingsopdrachten. Deze bespreek je met andere deelnemers, met de docent en twee keer presenteer je je ervaringen aan de hele groep. De opleiding vraagt een actieve houding van jou als deelnemer. Van belang is dat je steeds het geleerde toepast in de praktijk. We bespreken videobeelden van cliënten/leerlingen van en met jou. 

Locatie 

Amersfoort

Data

Start 15 september 2022, 20 lesdagen van 10.00 - 17.00 uur.

Aanmelden 

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de PAO. Hier kun je ook terecht voor meer informatie over deze opleiding. 

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Docenten

Daphne Krijgsheld, Karin de Geeter, Kirsten Munsterman, Peter Algra, Stefan Stuivenberg

Data

Donderdag 15 september 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Donderdag 6 oktober 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Donderdag 3 november 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Donderdag 17 november 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Donderdag 1 december 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Donderdag 15 december 2022, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 17 januari 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 31 januari 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 14 februari 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 7 maart 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 28 maart 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 11 april 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 9 mei 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 23 mei 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 13 juni 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 27 juni 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 5 september 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 19 september 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 3 oktober 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 14 november 2023, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 12 december 2023, 17:00 - 21:00 uur.

Prijs per persoon

€ 4.650,00, vrij van BTW, incl. koffie/thee. Excl. boeken en lunches.

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
Persoonlijk begeleiders, leerkrachten en andere hbo-geschoolden
Startdatum
15 september 2022
Einddatum
12 december 2023
Plaats
Amersfoort
Locatie
Prijs per persoon
€ 4.650,00