Verdiepingscursus: Alertheid en informatieverwerking - de kunst van het Stimmen

Begeleiders, leerkrachten gedragskundigen

Je hebt in een van onze opleidingen al gehoord over Alertheid, maar je wilt hierover meer weten. Daarvoor is nu deze verdiepingscursus! Het verwerken van alle informatie is een bijzonder en complex proces dat plaatsvindt in je hersenen. Het verwerken hangt sterk samen met de alertheid, de mate waarin je ‘erbij’ bent. We doen allemaal dingen om onze alertheid te beïnvloeden. Dit beïnvloeden noemen we ‘stimmen’. Stimmen is alles wat je doet om jezelf rustig te maken of juist op te peppen. In deze 4-daagse cursus leer je alles over stimmen en de samenhang met zintuigsystemen en alertheid.

Omschrijving

Je hebt in een van onze opleidingen al gehoord over Alertheid, maar je wilt hierover meer weten. Daarvoor is nu deze verdiepingscursus!

Je bent er de hele dag mee bezig: het verwerken van alle informatie (prikkels) die via de zintuigen op je af komen. Je hoort, ziet, voelt van alles, en daar ‘doe’ je vervolgens iets mee. Je probeert de prikkels te begrijpen en er gepast op te reageren. Soms duizelt het je omdat er zóveel op je afkomt. Op andere momenten dut je in, omdat er niets te beleven is.

Het verwerken van alle informatie is een bijzonder en complex proces dat plaatsvindt in je hersenen. Het hangt sterk samen met de alertheid, de mate waarin je ‘erbij’ bent. 

Bij kinderen en volwassenen met ernstige of matige verstandelijke beperkingen is de informatieverwerking eigenlijk altijd langzamer en ‘anders’. Probeer zelf maar eens te bedenken wat je allemaal mist als je slecht ziet. Of hoe je lichaam voelt als je je benen niet kunt bewegen. Sommige mensen met ernstige of matige verstandelijke beperkingen lijken allerlei prikkels niet op te merken of zijn erg in zichzelf gekeerd of laag-alert. Andere mensen zijn juist erg snel overprikkeld en lijken álles op te merken. We doen allerlei dingen om onze alertheid zelf te beïnvloeden. Dit beïnvloeden noemen we ‘stimmen’. Stimmen is een begrip dat tot nu toe vooral in relatie met autisme werd gebruikt. Het is ontleend aan het Engelse woord ‘Stimming’. Een treffende Nederlandse vertaling is er niet en daarom spreken we van ‘stimmen’. Stimmen is alles wat je doet om jezelf rustig te maken of juist op te peppen. We stimmen om rustiger te worden en we stimmen om beter te kunnen opletten. We gebruiken voor het stimmen zintuiglijke prikkels. Zo gaan we bewegen om niet in slaap te vallen. Of gaan we friemelen om beter op te kunnen letten. Cliënten/leerlingen zien we bijvoorbeeld wiegen, hun oren dichtdrukken of gillen. Allemaal vormen van stimmen. In de begeleiding roept dit allerhande vragen op. Hoe kun je deze persoon helpen met stimmen? Om hem bijvoorbeeld alerter krijgen? Hem helpen zijn aandacht te richten op jou of op de activiteit? Hoe kun je iemand juist helpen om tot rust te komen? Of om te voorkomen dat hij steeds weer overprikkeld raakt?

In deze vierdaagse cursus nemen we je mee in de wondere wereld van de informatieverwerking!

Je leert over de verschillende zintuigsystemen. Wist je dat dat er zeven zijn? Daarnaast krijg je inzicht in de verschillende fasen van alertheid. Begrippen als beleven en overleven, vermijden en onderzoeken, stimmen, dempen en peppen komen aan de orde. De insteek van de cursus is dat je alle theoretische kennis direct kunt gaan toepassen bij de eigen cliënten/leerlingen. Je leert op die manier hoe ‘het werkt’ bij hen en wat je wel en niet kunt doen in je dagelijkse begeleiding.

Doel van opleiding

Het doel van deze opleiding is dat jij als begeleider of leerkracht informatieverwerkingsproblemen leert (h)erkennen en leert daarop in te spelen. Het biedt je handvatten voor je dagelijkse werk op de groep of in de klas. Je wordt niet opgeleid tot SI-therapeut. Het therapeutisch behandelen van SI-problemen komt dan ook niet aan bod. In deze training gaat het om die dingen die jij in je eigen praktijk kunt aanpassen en beïnvloeden.

Voor wie
Deze opleiding richt zich op begeleiders en leerkrachten van kinderen en volwassenen met ernstige of matige verstandelijke beperkingen. Ook gedragskundigen kunnen deelnemen. Je hebt via een van onze opleidingen al kennis gemaakt met Alertheid.

Inhoud
Dag 1: 

Informatieverwerking en alertheid: samenhang
De zeven zintuigsystemen: welke zijn het, wat is de functie, hoe werken ze? 
Gedrag in relatie met informatieverwerking: een andere kijk op druk en rustig gedrag.

Dag 2:
Ontrafelen van de zintuigsystemen van eigen cliënten/leerlingen (aan de hand van beeldmateriaal ingebracht door de deelnemers)
Stimmen en alertheid: de invloed van de zintuigsystemen op de alertheid, en andersom 

Dag 3:
Ontrafelen van de alertheid van eigen cliënten/leerlingen (aan de hand van beeldmateriaal ingebracht door de deelnemers)
Stimmen en alertheid: hoe werkt dit bij de eigen cliënten/leerlingen?

Dag 4:
Bespreking/presentatie van eigen casus in kleine groepjes
Hoe pas je de kennis over de zintuigsystemen en de alertheid toe in je dagelijks handelen? Hoe ga jij beïnvloeden en aanpassen?

Werkvormen

Tijdens de opleiding werk je, in stappen, een eigen casus uit. Je werkt dus met een eigen cliënt/leerling. Het wordt zeer gewaardeerd als je tijdens de lesdagen eigen videomateriaal inbrengt. De werkvormen tijdens de lesdagen zijn onder meer casusbesprekingen, videoanalyses, verwerkingsopdrachten in kleine groepjes en ervaringsoefeningen. We verwachten een actieve deelname van je. 

Studiebelasting

Lesdagen: 24 uur
Voorbereiding en opdrachten: 8 uur

Literatuur

Met plezier uit de pas, C. Kranowitz
ISBN 9789057122460 (zelf aanschaffen)

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij alle dagen aanwezig zijn geweest en hun casusbeschrijving als voldoende is beoordeeld door de docent. Gemiste lesdagen kunnen niet worden ingehaald. De casusbeschrijving dient als toetsing van de lesstof. 

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Docent

Kirsten Munsterman

Data

Dinsdag 20 februari 2024, 10:00 - 16:30 uur.
Dinsdag 19 maart 2024, 10:00 - 16:30 uur.
Dinsdag 23 april 2024, 10:00 - 16:30 uur.
Dinsdag 28 mei 2024, 10:00 - 16:30 uur.

Prijs per persoon

€ 1.150,00, vrij van BTW, incl koffie/thee en lunch

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
Begeleiders, leerkrachten gedragskundigen
Startdatum
20 februari 2024
Einddatum
28 mei 2024
Plaats
Zwolle
Prijs per persoon
€ 1.150,00