LACCS-scholing voor managers

Managers en beleidsmakers

Steeds meer organisaties kiezen voor het LACCS-programma voor de ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige of matige verstandelijke beperkingen. Maar wat betekent het wanneer je met het LACCS-programma wilt gaan werken? Wat is verlaccsen eigenlijk? En waar stuur je op als je wilt verlaccsen? Hoe verhoudt het LACCS-programma zich tot andere opvattingen en methodieken? Wat moet jij als manager met het LACCS-programma? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de tweedaagse scholing voor managers en beleidsmakers.

Omschrijving

Steeds meer organisaties kiezen voor het LACCS-programma voor de ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige en/of matige verstandelijke beperkingen. Soms gaat het om een paar klassen of groepen, soms om een hele woon/dagbestedingslokatie of een hele organsiatie of school.

Wat betekent het wanneer je met het LACCS-programma wilt gaan werken? Wat is verlaccsen eigenlijk? En waar stuur, coach en school je op als je wilt verlaccsen? Hoe verhoudt het LACCS-programma zich tot andere opvattingen en methodieken? Wat moet (kun) jij als manager met het LACCS-programma?

In deze tweedaagse wordt het LACCS-programma (kort inhoudelijk) doorgenomen. Daarbij wordt duidelijk waar je als manager vooral aandacht voor moet hebben. Je leert LACCS begrippen en daardoor LACCS-taal (her)kennen. Er wordt stilgestaan bij de LACCS-waarden en de manier waarop je daar als manager aandacht aan kunt geven.

Daarnaast worden de kenmerken van het LACCS-programma besproken. Zij vormen het uitganspunt voor verlaccsen: dit is waar scholing, coaching en sturing zich op moet richten. Er is aandacht voor borging van het programma: hoe zorg je er voor dat je inspanning duurzaam is? En er is aandacht voor de manier waarop je samenwerkt in het LACCS-programma. 

Er is ruimte om ervaringen te delen over hoe andere organisaties/scholen verlaccsen aanpakken en daarnaast in gesprek te gaan over valkuilen en kansen in het verlaccsen van jezelf en je organsiatie/klas/groep.

Voor wie

Managers, beleidsmakers, opleidingsfunctionarissen

Studiebelasting

Studiedag: 12 uur

Literatuur  

Boek 'Koffie met een koekje'. Zelf tijdig aanschaffen via de webshop

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Docent

Kirsten Munsterman

Data

Dinsdag 26 september 2023, 10:00 - 16:30 uur.
Dinsdag 10 oktober 2023, 10:00 - 16:30 uur.

Prijs per persoon

€ 800,00, vrij van BTW, incl. koffie, thee en lunch

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
Managers en beleidsmakers
Startdatum
26 september 2023
Einddatum
10 oktober 2023
Plaats
Zwolle
Locatie
Prijs per persoon
€ 800,00