Zorg en onderwijs voor mensen met EVMB en MVB (adhv het LACCS-programma) voor gedragskundigen - VOL

Gedragskundigen

Tijdens deze leergang kun je je als gedragswetenschapper specialiseren op de problematiek van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De leergang heeft een brede opzet en richt zich op alle aspecten van de zorg voor mensen met EMB waarmee je te maken krijgt. We doen dit aan de hand van het LACCS-programma. Je brengt verdieping aan door steeds de verbinding te leggen met de casussen die je zelf inbrengt. Wij verzorgen deze leergang al jaren samen met de PAO.

Omschrijving  

Bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen is er sprake van ernstige verstandelijke beperkingen in combinatie met motorische, zintuigelijke en/of medische problematiek (EVMB en MVB). Zij vormen een heterogene groep, qua mogelijkheden, belemmeringen en behoeften. Mede hierdoor is het niet eenvoudig om de zorg, begeleiding en onderwijs vorm te geven. Ideeën, instrumenten en methoden die voor andere doelgroepen bruikbaar zijn, zijn bij deze groep vaak niet direct toepasbaar. En de vraag welke behoeften deze mensen hebben is niet eenvoudig te beantwoorden. 

Gedragswetenschappers die betrokken zijn bij kinderen of volwasssenen met EVMB en MVB zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het geven van vorm en inhoud aan de zorg, begeleiding en (in toenemende mate) ook onderwijs. En daarmee aan het 'handen en voeten geven' aan kwaliteit van leven. In de universitaire opleidingen wordt nauwelijks praktisch toepasbare aandacht besteed aan de problematiek van mensen met EVMB en MVB. Door deel te nemen aan deze leergang kun je je als gedragswetenschapper specialiseren op dit gebied. De leergang heeft een brede opzet en richt zich op alle aspecten van de ondersteuning aan mensen met EVMB en MVB waarmee je te maken krijgt. 

Centraal staat het LACCS-programma. In de zorg en het onderwijs voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking streeft het LACCS-programma naar een 'Goed Leven'. In de praktijk geven we dit handen en voeten door het werken vanuit het LACCS-huis. De kamers in het LACCS-huis: Ontwikkelingsdenken, LACCS-waarden en LACCS-gebieden. In het dak zit methodisch werken. Op basis van LACCS-waarden kunnen we nagaan in hoeverre Goed Leven (fundament van het huis) voor de cliënt/leerling in orde is, en waar dit aandacht vraagt. Vormgeven van een Goed Leven vraagt kennis over: Lichamelijk Welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Als basis voor het werken (grondhouding) gaan we uit van Ontwikkelingsdenken. Je brengt verdieping aan door steeds de verbinding te leggen met de casussen die je zelf inbrengt. Daarbinnen worden allerhande recente wetenschappelijke inzichten behandeld. 

Doel  

Na afloop van deze leergang:

  • Heb je een brede visie op een Goed Leven voor mensen met een ernstig of matige verstandelijke beperking;
  • Ken je alle onderdelen van het LACCS-programma;
  • Ken je de samenhang tussen alle onderdelen van het LACCS-programma;
  • Kun je de onderdelen van het LACCS-programma toepassen in je dagelijkse praktijk;
  • Kun je vanuit de LACCS-visie keuzes maken bij dilemma's die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt;
  • Weet je hoe je samen kunt werken (met een team, overige disciplines, verwanten) binnen het LACCS-programma;
  • Heb je kennis verworven over kwaliteit van leven, diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs van deze doelgroep, vanuit het LACCS-programma;
  • Heb je kennnis verworven over het 'Ontwikkelingsdenken', een wetenschappelijk onderbouwde maar praktische manier om naar het niveau van cliënten of leerlingen te kijken. 
Inhoud van de opleiding  

De leergang bestaat uit 9 dagen die zijn opgedeeld in drie blokken. 'Basis LACCS' is het eerste blok, waarin de onderwerpen Goed Leven, LACCS-waarden, Ontwikkelingsdenken, Communicatie en Contact centraal staan. Dat blok volgen we op met het blok 'Vervolg'. In het tweede blok behandelen we de LACCS-gebieden: Alertheid, Lichamelijk Welzijn en Stimulerende tijdsbesteding. We sluiten de leergang af met het blok 'Samen LACCS'. In dit derde en laatste blok besteden we aandacht aan samenwerking, werken in de driehoek, LACSS-wip en verLACCSen. 

Werkvormen en opdrachten  

Je krijgt op een interactieve manier kennnis aangeboden en de kaders aangereikt. Kennnisoverdracht door de docenten, ondersteund door literatuurstudie, is een belangrijke werkvorm in deze leergang. Een en ander illustreren we aan de hand van casussen die jij onder andere zelf inbrengt. Je bent actief betrokken bij de leergang, onder meer door het toepassen van de stof in jouw eigen werksituatie. Ter voorbereiding op de klassikale cursusdagen lees je literatuur in de online leeromgeving, waarna je antwoord geeft of stellingen en vragen beantwoordt, discussieert met andere deelnemers over de lesstof en vragen kunt stellen aan de docent. In de tussenliggende perioden werk je steeds aan een aantal toepassingsopdrachten. 

Voor wie  

Psychologen en orthopedagogen die werken in de zorg voor of onderwijs aan mensen met EVMB en MVB.

Data  

Start dinsdag 3 september 2024, 9 lesdagen van 10:00 tot 17:00 uur.

Aanmelden 

Deze opleiding wordt in opdracht van PAO verzorgd door De Geeter & Munsterman. Aanvullende informatie over deze opleiding vind je bij PAO. Voor vragen over deze opleiding kun je ook daar terecht. 

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Docenten

Karin de Geeter, Kirsten Munsterman, Peter Algra, Stefan Stuivenberg

Data

Dinsdag 3 september 2024, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 8 oktober 2024, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 12 november 2024, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 14 januari 2025, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 11 februari 2025, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 4 maart 2025, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 25 maart 2025, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 15 april 2025, 10:00 - 17:00 uur.
Dinsdag 13 mei 2025, 10:00 - 17:00 uur.

Prijs per persoon

€ 2.295,00, vrij van BTW, incl. koffie/thee. Excl. boeken en lunches.

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
Gedragskundigen
Startdatum
3 september 2024
Einddatum
13 mei 2025
Plaats
Zwolle
Prijs per persoon
€ 2.295,00