LACCS-scholing voor managers

Managers en beleidsmakers

Steeds meer organisaties kiezen voor het LACCS-programma voor de ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige of matige verstandelijke beperkingen. Maar wat betekent het wanneer je met het LACCS-programma wilt gaan werken? Wat is verlaccsen eigenlijk? En waar stuur je op als je wilt verlaccsen? Hoe verhoudt het LACCS-programma zich tot andere opvattingen en methodieken? Wat moet jij als manager met het LACCS-programma? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de tweedaagse scholing voor managers en beleidsmakers.

Omschrijving

Steeds meer organisaties kiezen voor het LACCS-programma voor de ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige en/of matige verstandelijke beperkingen. Soms gaat het om een paar klassen of groepen, soms om een hele woon/dagbestedingslokatie of een hele organsiatie of school.

Wat betekent het wanneer je met het LACCS-programma wilt gaan werken? Wat is verlaccsen eigenlijk? En waar stuur, coach en school je op als je wilt verlaccsen? Hoe verhoudt het LACCS-programma zich tot andere opvattingen en methodieken? Wat moet (kun) jij als manager met het LACCS-programma?

In deze tweedaagse wordt het LACCS-programma (kort inhoudelijk) doorgenomen. Daarbij wordt duidelijk waar je als manager vooral aandacht voor moet hebben. Je leert LACCS begrippen en daardoor LACCS-taal (her)kennen. Er wordt stilgestaan bij de LACCS-waarden en de manier waarop je daar als manager aandacht aan kunt geven.

Daarnaast worden de kenmerken van het LACCS-programma besproken. Zij vormen het uitganspunt voor verlaccsen: dit is waar scholing, coaching en sturing zich op moet richten. Er is aandacht voor borging van het programma: hoe zorg je er voor dat je inspanning duurzaam is? En er is aandacht voor de manier waarop je samenwerkt in het LACCS-programma. 

Er is ruimte om ervaringen te delen over hoe andere organisaties/scholen verlaccsen aanpakken en daarnaast in gesprek te gaan over valkuilen en kansen in het verlaccsen van jezelf en je organsiatie/klas/groep.

Voor wie

Managers, beleidsmakers, opleidingsfunctionarissen

Studiebelasting

Studiedagen: 12 uur

Literatuur  

Boek 'Koffie met een koekje'. Zelf tijdig aanschaffen via de webshop

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Docent

Kirsten Munsterman

Data

Dinsdag 5 november 2024, 10:00 - 16:30 uur.
Dinsdag 10 december 2024, 10:00 - 16:30 uur.

Prijs per persoon

€ 800,00, vrij van BTW, incl. koffie, thee en lunch

Vragen

Wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar ons secretariaat.

Doelgroep
Managers en beleidsmakers
Startdatum
5 november 2024
Einddatum
10 december 2024
Plaats
Zwolle
Prijs per persoon
€ 800,00